Homeopati2019-09-06T15:04:47+01:00

Med homeopati kan vi behandle:

Pollenallergi

Allergi bie, veps, huggorm

Atopisk eksem

Utmattelsessyndrom

Flåttbitt, akutt og kronisk (Lyme disease)

Herpes Simplex 1 & 2

Bihulebetennelse

Øreverk

Kolikk

Krupp

Urinveisinfeksjoner

Forstørret prostata

Søvnproblemer

Forstoppelse

Homeopati retter seg mot de underliggende årsaker til helseproblemer og sykdom. Det virker dypere enn de synlige symptomene på sykdom, som gjerne er det pasienten kommer til homeopaten for å få hjelp med. Ut fra de rundt 5000 tusen midlene homeopaten kan velge mellom, finner han det som er riktig for nettopp deg. Homeopati virker på alle individets parametre – fysisk, psykisk, emosjonelt og mht. vår energi. Hvert individ er unikt, og homeopati behandler personen som en helhet på alle disse plan. Dette er grunnen til at vi kaller homeopati «holistisk medisin».

Opp gjennom sivilisasjonen har medisinen spilt en enorm rolle, og definert  grensene mellom livets slutt og forlengelse av livet. Den har så mange forskjellige ansikter at, hvis man ikke er forsiktig, blir skillet mellom det som anses som tradisjonell, folke-, alternativ og konvensjonell medisin forvirrende. Forhåpentligvis vil du, etter å ha lest denne artikkelen, ha en forståelse for hva homeopati er og hvordan den kan hjelpe deg å oppnå optimal helse.

Utviklingen av medisinsk vitenskap har gitt oss flere grener innen behandlinger og botemidler for de mange sykdommene som er besværlige for menneskeheten. Blant disse er homeopati.

Ikke overraskende kom ordet «homeopati» først til uttrykk ved århundreskiftet, i en tid da menneskeheten synes å ha hatt særlig interesse for vitenskapelige fremskritt. Skjønt, idéen om homeopati var ikke ny. Faktisk, allerede for 2000 år siden, hadde Hippocrates (medisinens far) allerede banet veien for hvordan medisinen etterhvert skulle klassifiseres. Han foreslo en klassifisering i to hoveddeler; allopatisk medisin (skolemedisin), en kur ved hjelp av prinsippet om behandling med motsatt, og det andre; homeopati, en kur ved hjelp av likhetsprinsippet.

Den tyske legen Christian Friedrich Samuel Hahnemann, kalt homeopatiens far, behandlet eksplisitt ut fra likhetsprinsippet og produserte litteratur ut fra sin egen forskning og praksis i bruken av homeopati, og det er det samme systemet det undervises i og brukes i våre dager.

For å skille mellom allopatisk og homeopatisk behandling har vi tatt med noen eksempler under:

I tråd med prinsippene om motsetninger bruker skolemedisinen ulike behandlinger som direkte motvirker kilden til sykdom. Eksempler på dette er avføringsmidler mot forstoppelse, antiinflammatoriske midler mot betennelse, antacida mot sur mage, sulphur (et middel som gir oppbluss av ekstrem varme) mot overgangsplager eller herpes – for å oppnå effekt og bedring, og til slutt helbredelse.

I homeopatien brukes noe som er lignende mot en lidelse for å oppnå en helbredende effekt, eks. løk som påvirker nesen og gir høysnueaktige symptomer mot – ja, høysnue. Et annet åpenbart eksempel er bruken av gift i behandlingen av blodforgiftning. Dette er vel å merke homeopatisk potensert kvikksølv, ellers ville midler som slangegift, sulphur, kvikksølv osv. være giftige for pasienten. Homeopati er dermed en trygg behandlingsmetode.

Det er tre grunnleggende prinsipper i homeopatien

Det første er prinsippet om at «likt kurerer likt». For å belyse dette, som allerede nevnt, kan en pasient med forkjølelse fremvise symptomer som ligner på kvikksølvforgiftning, og kan dermed behandles med kvikksølv.

Det andre er prinsippet om minimal dose. Et innblikk i Samuel Hahnemanns kliniske journaler, som oppbevares i The Institute for the History of Medicine,  The Robert Bosch Foundation in Stuttgart, viser at hans eksperimenter med de aller høyeste potenserte midlene, ga best mulig resultat med minst mulig reaksjoner (kortvarige «forverringer» eller perioder med tidligere symptomer som dukker opp under en homeopatisk kur og som er et positivt tegn på at kroppens immunsystem arbeider til vår fordel).

Det tredje er prinsippet om å gi ett middel av gangen. Homeopatien som system gjør det mulig å finne frem til ett riktig middel som balanserer ut selve kjernen til problemene. Når vi oppnår dette, vil også andre symptomer som er en del av samme sykdomsbilde, påvirkes. Prinsippet med å gi kun ett middel av gangen gjør også at vi kan sikkert dokumentere effekten av midlet, noe som blir komplisert hvis vi foreskriver to eller flere midler samtidig. Dette er hva menes med klassisk homeopati.

Du kan finne disse tre prinsippene også i andre former for medisin, men fokuset på disse prinsippene vektlegges spesielt innen homeopatien.

Hva er LM midler?

I min praksis bruker jeg homeopatiske midler i LM potens, som er den høyeste styrken. Når vi forstår at LM midler er potensert i 1:50 000, kan det være vanskelig å forstå at LM midlene er de mest dyptvirkende, samtidig som de er «de mildeste» for pasienten. Dermed egner de seg godt for høysensitive personer.

Svært kort fortalt vil et riktig utvalgt middel fungere i både lave og høye potenser, dvs. D, C, M og LM. LM potensene har en tendens til å ha en mer permanent effekt på kroppen. I tillegg til klassisk homeopati, velger jeg midler som styrker og balanserer kroppens organer, f.eks. ett middel kan ha en affinitet til bukspyttkjertelen, et annet til leveren slik at den fungerer bedre i sitt arbeid med å rense kroppen.

LM midlene er Hahnemanns videreutviklede og avanserte system innen homeopatien. Som 80-åring åpnet han en ny praksis i Paris, sammen med sin andre kone, den 40 år yngre, franske Melanie D´Hervilly Gohier. I boken The Organon of Medicine 6. utg., omtaler han LM potensene 1-50, som bare luktes på, som den mest effektive og dyptvirkende behandlingen. Dette systemet med 50-milllesimal (tusendeler) midler, også kalt LM potenser, holdt han seg til resten av sitt liv pga. de gode resultatene han oppnådde med dem.

Olfaction (sniffemetoden)

Tanken er at nanopartiklene i LM potensene som sniffes fra flasken fortere når og stimulerer immunsystemet enn det homeopatiske midlet i de lavere potensers molekylform. For de som lurer på hvordan dette fungerer, så går midlet via nesens lymfatiske vev (NALT = the Nasal Associatied Lymphoid Tissue) til hjernehinnene og det lymfatisk vev i nakken og direkte til det systemiske blodomløp. Bruk av midler via neseslimhinnene ansees som «non-invasive» for pasienten og har blitt testet i mangfoldige studier også innen skolemedisinen.