BIA = Bioelectric Impedance Analysis                    Phase angle = fasevinkel

Med utdanning som Elkraft ingeniør og homeopat har jeg interesse for tekniske duppeditter. Som den første i Norge, ifølge produsenten, har jeg investert i et BIA apparat. Formålet med dette er å måle din generelle helsestilstand og forebygge sykdom.

Med BIA apparatet måler jeg din Phase Angle, en anerkjent, global helsemarkør. Enkelt fortalt måles vanninnholdet i dine trillioner av celler, samt helsetilstanden til dine cellemembraner. Dette er viktig for cellemembranenes evne til å lagre energi og holde på vannet. Når vi snakker om vanninnholdet inni cellene, kan vi ikke drikke vann for å øke din Phase angle!

Skalaen på Phase Angle målinger går fra 3,5 til 12. De fleste måler mellom 6 og 9 og har utmerket helse. Det viser seg at mennesker som måler 7 ikke har kroniske sykdommer. Enten du måler høyt eller lavt er det svært betryggende å vite hvor du står helsemessig. Enten du har et høyt eller lavt mål, kan du gjøre tiltak på å øke din Phase angle. Dette får du veiledning om hos meg. Det tar 9-10 måneder å endre dette tallet.

Som en kuriositet er kreft nettopp mangel på vann inni cellene. Kreft oppstår ikke før vi er så «tørre» i kroppen at vi måler en Phase angle på 4,5 og under.

BIA målinger brukes i etterkontroll av kreftpasienter. Legen kan følge med på Phase angle tallet og overvåke at pasienten ikke har et synkende tall og står i fare for tilbakefall. Som sagt, veldig betryggende.

BIA apparatet er medisinsk godkjent utstyr, ISO registrert og CE sertifisert.