I Norge blir detox ofte latterliggjort i media og av autoriteter, men mange internasjonale forskere uttaler nå at detoxing, eller avgifting på norsk, er nødvendig for alle.

Kroppen har for mange toksiner til å klare hele jobben selv. For ti år siden hadde gjennomsnittstyskeren gjennomsnittlig 20 toksiner i blodet over grenseverdiene. Idag har tallet økt til over 500.

Toksinene i kroppen svekker immunforsvaret. Når kroppen er forurenset med menneskeskapte giftstoffer, har kroppen en tendens til å seksjonere dem. Dersom disse seksjonene når et visst toksisk nivå, går det utover immunforsvaret og kroppen klarer ikke lenger å kontrollere den mikrobiologiske veksten i området. Over tid blir resultatet av dette en kronisk infeksjon. Eksempler på fettløselige toksiner er benzenderivater, insekt-, plantevern- og ugressmidler.

Typisk kapsles toksinene inn i fettvev, som betyr at de potensielt kan være nevrotoksiske, ettersom hjernen vår hovedsakelig består av fett. Vi kan ha over 20 tusen kjemikalier i kroppen. To av den er potensielt mer skadelige for hjernen enn andre; glyfosat og aluminium.

Hittil har virkningene av aluminium i tarmen ikke vært veldig kjent. Nye studier viser at aluminium forverrer tarmbetennelse. Den økende forekomsten av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som inkluderer Chrons sykdom og ulcerøs kolitt, har vist den kritiske rollen til miljøforurensninger. Aluminium påvirker tarmbarriere-funksjonen svært negativt. Det medfører økt tarmpermeabilitet, eller såkalt lekk tarm.

Kvikksølv (tiomersal) og glyfosat er to viktige, vannløselige toksiner som kan lagres i kroppen. Disse samles typisk i nyrer, lunger og beinvev. Kvikksølv i legemidler er forbudt i Norge, unntaket er tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner og produkter der innholdet av kvikksølv er mindre enn 0,001 vektprosent av produktet. Ellers får vi i oss kvikksølv i form av kvikksølvdamp fra amalgamfyllinger, kvikksølvsalter i vann og damp (fra kullforbrenning) samt metylkvikksølv fra sjømat. Spesielt rovfisk som er høyt oppe i næringskjeden, som tunfisk, kan inneholde store mengder kvikksølv. Nær 100 prosent av metylkvikksølvet i mat tas opp i kroppen og utskilles meget langsomt. Halveringstiden er cirka 70 dager.

Vann og mat er andre kilder til aluminium. Aluminium har sterkere effekt enn noe annet toksin. Aluminium er knyttet til lavt stoffskifte og blokkerer andre sentrale funksjoner. Det forstyrrer reseptorer for insulin og hormoner, samt nevrotransmittere.

Tiomersal brytes ned til etylkvikksølv i kroppen. Metylkvikksølv og etylkvikksølv er beslektede forbindelser, men oppfører seg forskjellig i kroppen. Etylkvikksølv fjernes vesentlig raskere fra blodet enn metylkvikksølv og skilles dermed raskere ut av kroppen via avføring.

Ifølge Kreftregisteret ligger Norge på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. En årlig rens av tarmsystemet, som egentlig er nødvendig for alle, er forebyggende mot denne sykdommen. Få råd hos din homeopat om hvordan du gjennomfører dette, og hvordan å unngå toksiner.

Avgifting tar tid, men er vel verdt anstrengelsen og kan gi «bivirkninger» som at vi går ned i vekt, blir kvitt hodepine og føler oss mer energiske.

Kilder: Dr. Joseph Mercola

Caluna Helse

Legemiddelverket