Avgifting etter en MRI undersøkelse, narkose eller kontrastvæske

Enkelte må jevnlig til undersøkelse med MRI, kanskje så ofte som med 3-6 måneders mellomrom.

Hvorfor er det viktig å avgifte kroppen etter en MRI undersøkelse med kontrastvæske? Fargestoffet som blir brukt er Gadolinium fungerer som et kontrastmedium og har som formål å fremheve strukturer i kroppen, som f.eks. en kreftsvulst i hjernen, under en MRI scan. Gadolinium injiseres i kroppen før undersøkelsen. Dette gjør at enkelte strukturer i kroppen blir fremhevet på en mye bedre måte enn om undersøkelsen foretas uten Gandolinium, eller såkalte GBCAs; Gadolinium Based Contrast Agents.

Gadolinium er et mykt, sølvglinsende metall, grunnstoff nr. 64 i det periodiske system. Det brukes i kjernens indre i atomreaktorer. Likevel, i naturen, regnes det for å ha en lav toksisitet.

Tross dette, og som de som har blitt rammet vet altfor godt, er ikke Gadolinium helt ufarlig å få injisert i kroppen. Dette sjeldne jordmetallet avleires i hjernen, beinstrukturen, og i huden. Det forskes også på om det ikke også trenger gjennom blod-hjerne barrieren, dvs. går inn i hjernevevet, som ikke er så heldig.

Den verdenskjente Marshall arts utøveren, Chuck Norris fra bl.a. Walker Texas Ranger, har anlagt sak mot flere produsenter av medisinsk utstyr og kontrastvæsken Gadolinium for å nesten ha tatt livet av konen hans, Gena Norris. Hennes symptomer, som en brennende følelse i huden, en arm som ikke kan rettes ut samt hukommelses- og store kognitive problemer settes i sammenheng med hennes mange MRI undersøkelser. Ekteparet fremhever at produsentene av medisinsk utstyr er klar over risikoen ved bruk av Gadolinium, og har unnlatt å informere dem og mange andre pasienter på forhånd.

Fom. mai 2018, krever det amerikanske FDA (Food and Drug Association) at alle pasienter får informasjon om Gadolinium baserte kontrastvæsker til gjennomlesing, innen MRI undersøkelsen, slik at de har god tid til å vurdere risikofaktorene.

https://www.cbsnews.com/news/chuck-norris-says-mri-chemical-poisoned-his-wife

 

Noen tilfeller av Gadolinium forgiftning har ført til Gadolinium based NSF = Nephrogenic Systemic Fibrosis som er en livstruende og smertefull fortykning av huden som etterhvert også vil påvirke indre organer som lunger, hjerte, lever og nyrer, som tilslutt fører til død.

Det kan også være nyttig å vite at ifølge medisinsk litteratur er ~78% av alle tilfeller av NSF har blitt assosiert med Omniscan® (gadodiamide), mens ~20% har blitt assosiert medMagnevist® (gadopentetate dimeglumine), og mindre enn 2% med OptiMARK® (gadoversetami).

Leger kjenner ikke alltid til risikofaktorene med bruken av kontrastvæske. I USA er det nokså nytt med blod- og urintester for Gadolinium i kroppen. Det amerikanske FDA sier det ikke er noen risiko ved bruken, men at det kanskje «for sikkerhets skyld» likevel bør fjernes fra kontrastvæske. Leger er som regel kjent med at dialysepasienter, de med transplanterte nyrer eller nyresykdom bør være forsiktige med bruk av Gadolinium baserte kontrastvæsker.

Den beste måten å unngå en slik forgiftning fra kontrastvæske er å sørge for å drikke rikelig med vann 24t innen MRI undersøkelsen. På den måten vil nyrene bli i stand til å skylle ut fargestoffet fortere. Å ta en lever- og nyrerens er også en god hjelp. Mariatistel (Milk Thistle; Cardus Marianus) er kjent for sine rensende egenskaper på leveren, og hjelper med å fjerne fargestoffet fra kroppen etter en MRI undersøkelse. Det er også flere homeopatiske midler som hjelper til å avgifte kroppen og stimulere og balansere lever og nyrer, både før og etter en MRI undersøkelse.

Det er like viktig å drikke mye vann også etter MRI undersøkelsen. Å tilføre vannet klorofyll (SUN Chlorella) vil øke oksygeninnholdet i blodets hemoglobin. Klorofyll er plantenes pigment og er ansvarlig for opptaket av lys i fotosyntese prosessen, som gir plantene energi. Klorofyll ligner svært mye på menneskets hemoglobin, det som gir blodet sin rødfarge.

Klorofyll regnes som en «superfood» og er nyttig for oss mennesker ved at det stimulerer leveren til å fjerne giftstoffer fra kroppen og er således viktig etter bruk av kontrastvæske,

Disse fire tiltakene er enkle å gjennomføre og vil rense ut og gjenoppbygge kroppen din etter å ha fått tilført kontrastvæske med Gadolinium.

For de som allerede har fått problemer etter en slik undersøkelse og som kanskje sliter med symptomer i lang tid etterpå, vil en gjennomgang av kroppens organer med homeopatiske midler, samt tilførsel av de 12 livsviktige cellesaltene være med på over tid å styrke kroppen og immunsystemet.

 

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2017161595