KAMPANJE!

Tidsbegrenset tilbud.

Mål din helse ved hjelp av moderne teknologi.

Pris: kr200,-

Du vil få en lengre liste med helseindikatorer om egen kropp.

Spesielt viktig er målingen som heter fasevinkel. En fasevinkel forteller deg om helsetilstanden til dine trillioner av celler med et mål mellom 3,5 og 12. Hvor ligger du på denne skalaen?

De fleste måler mellom 5 og 9, som indikerer bra helse.

Velkommen innom.

Bestill BIA-måling

Vi er åpne for BIA-måling på onsdag, torsdag og fredag