B.I.A.2019-09-22T16:32:27+01:00

BIA = Bioelektrisk Impedance Analysis

Med utdanning som energi ingeniør og homeopat, og med interesse for tekniske ting, har jeg valgt å investere i et BIA målerapparat som vil være nyttig i min praksis. Som den første i Norge med dette utstyret, kan jeg tilby avanserte BIA målinger. En BIA måling koster kr750, men det er mulig å få en grupperabatt til f.eks. bedrifter som ønsker å ha en slik måling som en del av sin årlige helsesjekk for de ansatte. Prisen inkluderer et nytt mål om ca. 10 mnd. for å se om tallet du fikk er stabilt, eller på vei opp eller ned. Dette behøver du ikke å huske på da jeg har dette i journalen og kaller deg inn til ny måling.

Det er ikke hyggelig å få en lav måling, men på den annen side gir dette den fordelen at vi kan innføre forebyggende tiltak og se det gledelige resultatet på neste års måling.

Dette er medisinsk godkjent utstyr, ISO registrert og CE sertifisert. En BIA tar få minutter å gjennomføre med 4 elektroder, to på hånden og to på foten, etter en 5 minutters hvil her på benken. Deretter får du en utskrift med resultatene. I tillegg til å måle BMI = Body Mass Index, Hip / Waist ratio, fett- og muskelmasse, vanninnhold i kroppen, intra- og extracellular vanninnhold og daglig kaloribehov, BMR = Basal Metabolic Rate (metabolsk rate i hviletilstand) er det tallet på din globale helsemarkør (Phase Angle / fasevinkel) som er grunnen til at jeg har valgt dette apparatet.

En Phase Angle (PA) måling er en anerkjent, global helsemarkør. Jeg måler impedansen* i dine trillioner av cellers membraner, dvs. deres evne til å lagre energi og holde på vann. Dette er en direkte målt indikasjon på din helsetilstand. Vår energi skapes i cellenes mitokondrier, som er cellenes kraftverk. Deretter lagres denne energien i cellemembranene våre. Cellemembranene og mitokondrienes tilstand samt riktig vanninnhold INNI cellen har en nøye sammenheng. Manglende vanninnhold i cellene kan ikke løses ved å drikke masse vann, dette må løses via andre tiltak.

En PA måling kan variere fra 3,5 til 12. Det er svært få som måler 12. En tommelfingerregel er at vi ikke ser alvorlige eller kronisk sykdom hos de som har en Phase Angle måling på 7 og over. Vi sier at cellemembranene er «tørre» rundt 4,5 og og på dette nivået kan alvorlig sykdom, som f.eks. kreft, oppstå i kroppen. PA måling brukes faktisk også til kontroll av kreftpasienter for å bekrefte at sykdommen ikke er på vei tilbake.  Så lenge tallet holder seg oppe og ikke er synkende, viser det seg at pasienten ikke får tilbakefall av kreft.

Et normalt mål på din helse vil være mellom 5 og 8. Å endre din PA tar fra 6-9 måneder og det er derfor også et svært stabilt mål på din helsetilstand. Det er nyttig å vite hvor du ligger på denne skalaen, og du vil om ønskelig få veiledning hos meg om hva du må foreta deg for å bedre din PA, og dermed din helse.

Vel møtt til en måling av din fasevinkel. Det er å anbefale å ikke drikke kaffe i timene før målingen. Du får hvile 5-6 min. i liggende stilling på benken før målingen.

* Impedans = Resistans + Reaktans = «motstanden» i cellemembranene