The Healing Crisis

På godt norsk kalles dette en helbredelseskrise. En helbredelseskrise kan vi si er «sykdom i revers».

Hva kjennetegner en helbredelseskrise?

Disse, som regel nokså kortvarige, «bivirkningene» av en homeopatisk kur varierer fra person til person. Det er et meget bra tegn på at du reagerer bra på behandlingen og er på veien mot bedre helse.

En helbredelseskrise er positivt, og kan innebære søvnighet, hodepine, nedstemthet – symptomer vanligvis forbundet med sykdom. Symptomer fra en forlengst glemt sykdomsperiode kan også gjenoppstå. Flere typiske symptomer kan være: 

* Utmattelse

* Diaré

* Smerter og sårhet

* Lett feber

* Angst

* Humørsvingninger

* Kvalme

* Hud irritasjoner / kløe / utslett / blemmer

* Tett nese / nysing

* Vannansamling i kroppen

* Lavt blodtrykk

Retningsprinsippet

At et symptom forsvinner er ikke ensbetydende med helbredelse. Symptomer har ofte perioder med tilbakefall, men ingen reell helbredelse har noensinne funnet sted utenom «retningsprinsippet». Vi sammenligner også helbredelsen med å skrelle av lagene på en løk. Symptomene ligger som lag på lag, og helbredes også ofte på samme vis.

«Retningsprinsippet» eller «sykdom i revers» betyr at symptomer forsvinner både kronologisk i tid, dvs. i omvendt rekkefølge av hvordan de dukket opp, og i riktig retning.

* Helbredelse skjer ovenfra; fra hodet og ned. Innstillingen / holdningen forandrer seg først, f.eks. du er ikke nedstemt, sint eller redd lenger. Som følge av dette vil den fysiske kroppen også forandre seg.

* Helbredelse skjer innenfra og ut; fra et viktig organ til et mindre viktig organ. Fra magen, som det innerste, til huden, som er ytterst. Undertrykte følelser kommer til overflaten.

* Fysiske symptomer forsvinner i motsatt rekkefølge i forhold til utbrudd; dvs. det første som oppsto, blir det siste som forsvinner.

Ved at vi forholder oss til disse prinsippene, vet vi som er behandlere at vi er på rett vei. Pasienten oppnår etterhvert balanse fysisk, psykisk og emosjonelt og oppnår etterhvert en varig helbredelse.

Herings lov om helbredelse

Den tyske legen Constantine Hering formulerte «Herings helberedelseslover». Han studerte nøye utviklingen fra helse til sykdom, og fra sykdom tilbake til helse hos egne, samtidige og tidligere kollegers pasienter.

Hering kom frem til en rekke fellestrekk som skjedde når pasientene ble friske. Sykdommen beveget seg som nevnt fra organismens mer vitale og livsviktige deler til dens mindre viktige deler. Sykdommen skifter fokus fra det psykiske til det fysiske område. Plagene forsvant i øvre del av kroppen før de forsvant i nedre del. De forsvant dessuten innenfra og ut, og i omvendt rekkefølge av slik de oppstod. Dette ser jeg igjen og igjen i egen praksis, og dyr som blir behandlet med homeopati reagerer på samme måte.

Herings lover kan ses som en indikasjon på at kroppen, selv om den overmannes av sykdom, har en indre intelligens som hele tiden søker å skåne de viktige deler av organismen fra sykdommen. De organer som er mest vitale for kroppen er ofte de som sist affiseres i en kronisk sykdomsprosess, og det første som leges i en helbredelseprosess.

Denne kunnskapen er viktig i homeopatens vurdering av enhver behandling. Om en eksem-pasient etter behandling blir kvitt eksemet (som er på kroppens ytre og mindre viktige del, huden), men utvikler astma (som affiserer lungene, et indre og mer viktig organ), går utviklingen i feil retning og kan i følge Herings lover være tegn på at behandlingen virker negativt. Dette kaller vi i homeopatien undertrykkende behandling. Det er veldig ofte det som skjer når en bruker konvensjonell medisinsk behandling, fordi den først og fremst søker å «helbrede» ved å undertrykke symptomet.

Ifølge Herings lover kan en behandling være virksom selv om den plagen det søkes hjelp for ikke umiddelbart forsvinner. Dette kan skje hvis pasienten lider av andre plager som kroppen prioriterer høyere.

For eksempel vil en pasient som oppsøker homeopatisk behandling for hodepine, men som også lider av angst, kunne oppleve at den psykiske tilstanden bedres før hodepinen forsvinner. Ifølge Herings lover er helse på det psykiske nivå viktigere enn fysiske smerter (hodepine). Derfor vil angsten leges før hodepinen ved riktig homeopatisk behandling.