Som mange homeopat kolleger i både Norge og andre land har jeg fom. mars 2022 valgt å kun foreta konsultasjoner online. Dette tror jeg skyldes en kombinasjon av at folk har endret sine vaner pga. corona samt at homeopati egentlig ikke er kjent blant den brede befolkningen. Jeg ser på nett at det selges «homeopatiske» salver og urter hvor ordet er brukt i betydningen «naturlig». Dette er ikke riktig bruk av ordet homeopati. Homeopati er en gren innen alternativ medisin som kun omfatter bruken av mer enn 5000 homeopatiske midler.

Jeg får spørsmålet: «Hvordan kan dette fungere da, bare på Zoom, Teams, Skype eller per telefon? Trenger du ikke å se meg?» En homeopatisk konsultasjon består av å få svar på mange spørsmål og finne midlet som samsvarer med  pasientens symptomer, noe som går utmerket per telefon.

Å være online homeopat eliminerer driftsutgifter som husleie, strøm, vask, brøyting, kaffe (spøker) og gir meg anledning til å fortsette som homeopat tross et svært lite marked. Mine kunder er de som kjenner homeopati fra før, eller har fått det anbefalt av noen som selv har hatt nytte av det, og de er glade for at jeg fortsatt finnes i en tid hvor svært mange homeopater har lagt ned eller gått av med pensjon.

Utdanningen innen homeopati er det få som velger, og fremdeles må dette betales av egen lomme fordi vi ikke får lån fra Statens Lånekasse. Dette tilsammen gjør at jeg nok er en utdøende rase dessverre og det blir lengre og lengre mellom hver homeopat.