Hva måler egentlig dette BIA apparatet, og hva er Phase Angle?

Innen elektro har vi en komponent i den elektriske kretsen, kondensatoren, som fungerer omtrent som et batteri. Dens funksjon er å lagre energi til senere bruk. I kroppen er det cellemembranene, i alle våre trillioner med celler, som har denne funksjonen,

Når cellemembranen ikke fungerer som den skal, ved f.eks. feilernæring eller sykdom, mister den evnen til å lagre elektroner og fungerer ikke lenger effektivt som et batteri for kroppen din.

Det er denne evnen BIA apparatet måler direkte for å se hvor godt ditt «batteri» fungerer. Dette målet kalles din Phase Angle, og er et svært konkret og nøyaktig mål på din helse. Hvis det er lekkasjer i kondensatoren, ville den evne til å holde på spenning minke, og tallet på din Phase Angle vil gå ned. En høy Phase Angle betyr god helse, en lavere Phase Angle viser at det har skjedd en nedgang.

Phase Angle måling brukes idag på sykehus som etterkontroll for kreftpasienter, for å gjøre en ernæringsmessig vurdering og som en forebyggende måling for alvorlig sykdom. Målingen er etterhvert blitt anerkjent som en generell «global helsemarkør». Denne målingen har også blitt populær innenfor trenings miljøet i og med at det er en betydelig statistisk sammenheng mellom Phase Angle og muskelstyrke (lean muscle mass).

Derfor, i tillegg til sine mange fordeler innen klinisk bruk, blir Phase Angle måling mer og mer anerkjent som en indikator på muskelstyrke, ernæringsmessig status og for riskiskoen for alvorlig sykdom. Det er et potensial for nye bruksområder som overvåking av stryketrening, idrettsskader og rehabilitering.