Siden homeopat ikke er en beskyttet yrkestittel i Norge, og medisinen reseptfri, kan alle i utgangspunktet kalle seg homeopat og starte praksis uten kunnskaper om faget. Så hvordan kan vi skille mellom en kvalifisert og en ikke kvalifisert homeopat?

En kvalifisert homeopat vil være å finne i utøverregisteret for alternativ medisin i Brønnøysund. Homeopaten er dermed medlem av en godkjent utøverorganisasjon godkjent av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) og Helsedirektoratet.

Utøverorganisasjonen stiller høye krav til sine medlemmer for å bidra til økt pasientsikkerhet, forbrukerrettigheter, seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant behandlerne.

Utøverorganisasjonen har vedtekter som stiller faglige og yrkesetiske krav til at, i mitt tilfelle, homeopaten, har en vedtektsfestet klagerett og -anledning for pasientenem samt pasientskadeforsikring. Homeopaten har dokumentert sin 5-årige utdanning (3 år medisin, 2 år homeopati) og gjennomført obligatorisk VEKS fagkurs (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon, Samfunnskunnskap; som inneholder lovverk, forvaltningsprosesser, registerordning, markedsføring, taushetsplikt, journalføring mm.) Med dette fagkravet har homeopaten lært hvordan han / hun skal opptre ihht. Markedsføringsloven, helsepersonell og evt. henvise til «kyndig hjelp», som alltid vil være leger eller helsepersonell.