Et irisfotografi kan være svært informativt. Øyet er en forlengelse av nervesystemet og knyttet til alle indre organer. Naturen har forsynt oss med en miniatyr «TV skjerm» hvor vi kan se tilstanden i hele kroppen. En irisanalyse er et godt verktøy for å forstå hva som er den bakenforliggende årsak til sykdom, og for å forebygge sykdom.

Du kan selv se på pupillen om du f.eks. har toksisk slagg i tarmsystemet og få hjelp hos din homeopat til å rense ut dette.

Iris analyse