Oppdatert juni 2020

 

«Intet salt, intet liv»

Flere og flere benytter seg av biokjemi mot forskjellige plager. Bruken av cellesalter er også forebyggende for optimal helse.

Biokjemi kommer fra det greske ordet ‘Bios’ som betyr ‘liv’ og ‘kjemi’ som er en naturvitenskapelig gren som omhandler stoffblandinger og deres egenskaper og reaksjoner, altså «livets kjemi».

Hva er cellesalter?

Fordi disse mineralene virker inne i de trillioner av cellene våre, kalles de vevs- eller cellesalter.Menneskekroppen inneholder 12 mineralsalter som er vitale for kroppen. Disse må være tilstede i tilstrekkelige mengder, og i riktig forhold til hverandre, for å vedlikeholde god cellefunksjon og optimal helse. Når denne hårfine balansen forstyrres, oppstår symptomer på sykdom. Sykdom er en endret tilstand i cellene våre. Balansen gjenopprettes ved å tilføre de manglende cellesaltene.

Cellesaltene er homeopatisk fortynnet og potensert natriumklorid (vanlig bordsalt), natrium phosphorica, natrium sulphuricum, silicea, magnesium phosphorica, kalium muraticum, kalium phosphoricum, kali sulphuricum, ferrum phosphoricum, calcarea fluorica, calcarea phosphoricum og calcarea sulphurica; alle med sine spesifikke, målrettede egenskaper.

Samuel Hahnemann, som oppfant homeopatien, var den første som forsket på bruken av uorganiske salter som legemidler. Hans forskning på bruken av vevssalter som legemidler ble videreutviklet av Dr. Schussler fra Tyskland. I utgangspunktet brukte Schussler alle homeopatiske medisiner i sin praksis, men begrenset seg etterhvert til bruken de 12 cellesaltene. Det var et virksomt og oversiktlig medisinsk biokjemisk system i forhold til homeopatien med sin enorme mengde midler.

Cellesaltene har nummer fra 1-12, men vær oppmerksom på at denne nummereringen og plasseringen av rekkefølgen av saltene kan variere fra land til land.

Hvordan er det mulig for kroppen å oppta salter ved å lukte på et flytende middel?

Ifølge skolemedisinen er det ikke mulig å dekke kroppens behov for mineraler bare via Schüsslers potenserte cellesalter. Det er riktig at ved et meget stort underskudd, er det ønskelig med et opptak også fra maten vi spiser. Cellesaltene «låser opp» cellene så dette opptaket er optimalt. Midlet går via nesens lymfatiske vev, til hjernehinnene og lymfatisk vev i nakken, og direkte til det systemiske blodomløp og videre til hver enkelt celle.

Dr. Schusslers livshistorie (1821-1898)

Dr. Willhelm Heinrich Schussler ble født 21. august 1821, i Zwischenalm, i storhertugdømmet Oldenburg, Tyskland. Han var en seriøs student og viet mesteparten av sin tid til studiet av fremmedspråk. Han behersket flere språk som latin, gresk, fransk, engelsk, spansk og italiensk. I hans tid var homeopati godt etablert og særlig populært blant den yngre generasjonen. Motivert av dette bestemte Schussler seg for å bli homeopatisk lege. Han studerte medisin ved Universitetene i Berlin, Paris, Giessen og Praha og fikk sin MD den 14. august 1857.

Etter to års legepraksis, begynte han som homeopatisk lege i Oldenbrug, Tyskland. Han bygget videre på Samuel Hahnemann sitt arbeid med vevssalter og oppdaget et nytt system kalt det biokjemiske legemiddelsystemet. Derfor kalles han med rette erstatnings- eller mangelterapiens far.

Flere gikk i hans fotspor og anvendte denne biokjemien; som Elizabeth Hubbard, Dr. Stephenson, Dr. M Blackmore og andre. I 1958 populariserte Dr. Blackmore Schussler sine verk i boken «Colloids – En lærebok for leger». Han raffinerte også Schusslers cellesalter ved å utprøve flere vevsalter i tillegg til de eksisterende tolv (unntatt natriumklorid).

Den mest interessante beskrivelsen av anvendelsen av Schusslers legemidler er i boken «Nature’s 12 Magic Healers: The Amazing Secrets of Cell Salts» av Lionel Rolfe og Nigey Lennon. Denne boken inneholder kommentarer om verdien av disse saltene av to fremtredende homøopatiske leger, Dr. JH Renner MD og Dr. William ES Jackson MD.

Schussler avsluttet det siste beviset på den 25. utgaven av hans ‘Forkortet terapi’ like før han led av et apoplektisk slag 14. mars 1898. Han gikk bort 30. mars, og ble lagt til hvile 5. april 1898.

Forskningen på cellesalter fortsetter både i Europa, og i mange andre land i verden idag.

Før kunne cellesaltene kjøpes på Helsekosten, men ikke nå lenger. Du kan likevel gjennomgå behandlinger med alle 12 cellesaltene hos din homeopat.