Telefonkonsultasjon2019-06-01T18:59:05+01:00

Konsultasjon kan foretas per telefon, via Skype eller FaceTime. Midlet ditt blir tilsendt per post pluss kr50 i porto.