Konsultasjon kan foretas per telefon, via Skype eller FaceTime. Midlet ditt blir tilsendt per post pluss kr55 i porto.

Husk å avbestille evt. timer 24t på forhånd. Jeg vil veldig gjerne slippe å fakturere deg for halve konsultasjonen. Takk!